NEMA
Žena chtěla bydlet ekologicky, já nízkoenergeticky a oba co nejdříve. Nema nám to splnila vše a za výstavbu v zimě navíc dala slevu.
Bydlení v moderních dřevostavbách
maximální kvality za ceny, které potěší. A na jaře už do vlastního.
Katalog NEMA ke stažení - nízkoenergetické a pasivní dřevostavby

Pasivní domy

Pasivní dřevostavbou se rozumí dům, jehož roční spotřeba energie nepřevyšuje 15 kWh/(m²a). Abychom tohoto úsporného opatření dosáhli, používáme vysoce účinné izolace stěn, střechy a podlah o tloušťce 360 - 400mm, kvalitní výplně otvorů a v neposlední řadě je nutné zajistit správnou vzduchotěsnou obálku budovy. U tohoto druhu dřevostaveb je zapotřební instalovat systém nuceného větrání - takzvané rekuperace. Vzduch odcházející z budovy nahřívá instalovanou jednotku, která následně ohřívá vzduch přicházející do budovy. Toto zařízení přináší uživatelům domu i řadu jiných výhod, jako neustále čerstvý vzduch bez nutnosti větrání nebo zamezení vzniku plísní a zápachu. Energie na vytápění je u těchto domů přijímána převážně od uživatelů domu a elektrospotřebičů.

Skladba pasivního panelu:

Difúzní otevřený omítkový systém tl. 10 mm
Dřevovláknitá izolace - tl. 60 mm
Foukaná celulóza mezi nosný systém stěn - tl. 300 mm
Nosná konstrukce - nosníky tl. 300 mm
OSB desky tl. 15 mm
Instalační předstěna - laťování 60/40 - tl. 60 mm
Finální záklop sádrokartonové nebo sádrovláknité desky tl. 12,5 mm

Celková tloušťka stěny je 457,5 mm

 

Složení panelu u pasivního domu

TIP NEMA:
Nízkoenergetickou dřevostavbu vám vyrobíme rovněž z masivních velkoplošných panelů


Referenční domy NEMA

Nízkoenergetické dřevostavby

Pasivní dřevostavby

Dřevostavby NEMA

3D návrhy

Financování vaší dřevostavby

Tipy na pozemky

Katalog dřevostaveb

Chci stavět s Nema