NEMA
Enjoy coming back to the nature in your wooden house
built using the wood from Novohradské hory.
Standardized houses? OK, but we prefer
to build you a dream home. Individual
projects for those who have their own style and do not live standardized lives ..
Wooden houses of superior quality, manufactured using the latest technologies.
This is what it is like when you get perfectionists to build your home.

Wooden Houses

I want to build with NEMA

Projekt

NEMA - INOVACE PRODUKTU A VÝROBNÍHO PROCESU ROUBENÝCH DŘEVOSTAVEB, REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010162

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti NEMA, spol. s r.o. díky inovaci produktu - roubenky s novým typem konstrukce. Realizací projektu dojde k inovaci výrobního procesu ve výrobě konstrukcí dřevostaveb díky sofistikované technologii dřevoobrábění a návazných procesů.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU