nema-aktuality

Aktuality

Stavební systémy NEMA

Aktuality

Stavební systémy NEMA

Budujeme Hrdé Česko! V Nemě jsme získali Ocenění českých lídrů!

Budujeme Hrdé Česko! V Nemě jsme získali Ocenění českých lídrů!

Budujeme Hrdé Česko!

V Nemě jsme získali Ocenění českých lídrů 2022, kde byli hodnoceni čeští podnikatelé s nejlepšími výsledky v ČR. Odborná porota zde vybírala z celkem 1527 nominovaných společností, které jsou páteří tuzemské ekonomiky a zajišťují ekonomickou i sociální stabilitu naší země.

Za Jihočeský kraj jsme se umístili na krásném 2. místě a zároveň získali Cenu odpovědného podnikání pod patronací CRIF - Czech Credit Bureau. Nesmírně si obou cen vážíme a ze srdce děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli, patronovi PhDr. Tomášovi Sedláčkovi PhD. a dalším. V neposlední řadě děkujeme také Vám, našim klientům, zákazníkům a obchodním partnerům, že nám zachováváte přízeň a umožňujete nám růst. Ocenění našeho úsilí a tvrdé práce je pro nás tím nejdůležitějším hnacím motorem do budoucna.