nema-aktuality

Aktuality

Stavební systémy NEMA

Aktuality

Stavební systémy NEMA

Dřevostavby jako budoucnost stavebnictví

Dřevostavby jako budoucnost stavebnictví
FOR WOOD

Dřevostavby jako budoucnost stavebnictví

“Dřevostavby jako budoucnost stavebnictví” - téma naší prezentace členům České asociace pojišťoven. ČAP se stále aktivněji hlásí k principům udržitelného rozvoje a chce podporovat projekty, které omezuji rizika pro jejich klienty a současně přispívají k rozvoji přírodě blízkých technologií a postupů.

Společně s Pavel Horák, Aleš Erber, Miroslav Vesely, MBA a doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. jsme ukázali, že dřevo je cesta. A to jak z hlediska estetiky a ekologie, tak po stránce bezpečnosti a trvanlivosti.
Děkujeme za pozvání!