Děkujeme,
že jste tu 30 let s námi

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Image

Rosteme společně

Již od roku 1993

angle_down_icon.svg
19_93.svg
93_left_a.svg
19_93.svg
93_left_a.svg
Image
19_93.svg
93_left_a.svg
1993.svg

Založení Nemy

Píše se září 1993 a privatizací státních statků Olešnice je na základech truhlářské firmy Josefa Nemravy st. založena společnost Nema.

Zrozena z lásky ke dřevu a pevně stojící na principech poctivého řemesla zatím netuší, jak fascinující budoucnost ji čeká.

K roku 2004 pracuje v Nemě již 25 zaměstnanců zapálených pro dřevo.

Primární náplní firmy je řezání paletových přířezů, krovů i řeziva pro vlastní truhlárnu. Postupem času však dochází ke stále většímu odklonu od truhlařiny k pilařině.

V roce 2004 též syn zakladatele a současný ředitel Ing. Tomáš Nemrava dostuduje stavařinu a stává se vedoucím pily.

2004.svg
2004.svg
2004.svg
2004.svg
Image

25 zaměstnanců,

postupná dominance pilařiny
20_left_green.svg
07_left.svg
20_left_green.svg
07_left.svg
20_left_green.svg
07_left.svg
2007.svg
Image

První výrobní
hala i CNC stroj

V roce 2007 Nema navštěvuje německého výrobce Hundegger a objednává svůj první CNC stroj.

Zároveň staví první velkovýrobní halu v Jílovicích, kam objednané CNC umístí.

Tímto okamžikem začíná Nema psát kapitolu softwarově řízené výroby, která je v současnosti plně robotická a využívá nejmodernější světové technologie.

Tímto okamžikem začíná Nema psát kapitolu softwarově řízené výroby, která je v současnosti plně robotická a využívá nejmodernější světové technologie.

Píše se rok 2008. Výrobní hala stojí a CNC stroj - třetí svého druhu v ČR - dorazil do Nemy. Výrobní kruh se uzavírá: Nema kreslí konstrukce a generuje data, řeže materiál na pile a následně vyrábí tesařské konstrukce na CNC.

Sílící know-how a zkušenosti směrují do Nemy stále složitější střešní konstrukce. Firma se posouvá a roste rychleji než kdy dřív.

2008.svg
2008.svg
2008.svg
2004.svg
Image

CNC stroj vyrábí

Založení
Cedar Home:

Realizace
roubených
staveb

Založení
Cedar Home:

Realizace
roubených
staveb

Téhož roku navštěvuje Nema kolegu v oboru, Ing. Zbyňka Krause, ve snaze rozšířit své znalosti o CNC.

Shodná vize a hodnoty dají vzniknout společné firmě Cedar Home zaměřující se na realizaci prémiových roubených staveb pro koncové zákazníky.

Mezi léty 2008 a 2015
se Nema rýsuje
do podoby,
kterou známe dnes.

Mezi léty 2008 a 2015
se Nema rýsuje
do podoby,
kterou známe dnes.

Nema hledá další příležitosti k využití CNC technologií a současně k rozvoji firmy.

Získává zakázku na řezání dřeva pro vazníkářskou firmu a identifikuje vazníky jako další produkt pro CNC.

Investuje do lisu na vazníky, řeže vazníkové přířezy. Učí se vazníky projektovat a montovat.

Postupně redukuje produkci paletových přířezů a soustředí se na výrobu střešních konstrukcí.

Zahájení
výroby
vazníků

Zahájení
výroby
vazníků

Nema zahajuje výrobu

prefabrikovaných panelů

Nema zahajuje výrobu

prefabrikovaných panelů

Ing. Tomáš Nemrava hledá další příležitosti k rozvoji firmy a navštěvuje Rakousko.

V zemi zaslíbené dřevostavbám se inspiruje výrobou i technologiemi a představuje novou a zcela zásadní produktovou řadu: prefabrikované dřevostavební panely určené k jednoduché kompletaci na stavbě.

20_left_grey.svg
15_left.svg
20_left_grey.svg
15_left.svg
20_left_grey.svg
15_left.svg
2015.svg
Image

Vzniká firma

Nema Dřevostavby

Rok 2015 představuje další milník v rozmachu Nemy. Společně s Ing. Davidem Javorským zakládá Ing. Tomáš Nemrava společnost Nema Dřevostavby.

Ta se zaměřuje na koncové zákazníky, kterým plní sny o dřevem provoněném bydlení.

V roce 2018 získává dřevostavební systém Nema certifikaci VVÚD pro požární posouzení. Stává se tak jediným uceleným konstrukčním systémem, který je v České republice certifikovaný, a otevírá Nemě široké možnosti k realizaci privátních, komerčních i veřejně prospěšných staveb.

Dřevostavební systém Nema:

Certifikován jako jediný svého druhu v ČR

Dřevostavební systém Nema:

Certifikován jako jediný svého druhu v ČR

2018.svg
2018.svg
2018.svg
2018.svg
Image
20_left_grey.svg
19_left.svg
20_left_grey.svg
19_left.svg
20_left_grey.svg
19_left.svg
2019.svg
2019.svg

Nema uvádí do provozu
první kompletní výrobní linku Weinmann v ČR

Nema uvádí do provozu
první kompletní výrobní linku Weinmann v ČR

Jediná svého druhu ve střední Evropě, výrobní linka Weinmann v Nemě zajišťuje plně automatizovanou výrobu dřevostavebních panelů s dokonalou přesností na pouhý 1 milimetr.

Robotickou prefabrikací tak Nema dosahuje nejen maximální kvality i přesnosti zpracování, ale současně i rychlosti a jednoduchosti
montáže na stavbě.

Energetická
soběstačnost
výroby

Energetická
soběstačnost
výroby

Udržitelná výstavba pro Nemu představuje vyšší princip, a proto firma neustále hledá cesty, jak minimalizovat dopady celého výrobního procesu na životní prostředí. Zkracuje vzdálenosti mezi místem těžby dřeva a místem jeho zpracování i následné výroby. Výsledkem je minimální uhlíková stopa přepravy.

Za každý 1 m3 zpracovaného dřeva vysazuje Nema jeden nový strom do českých lesů, což činí 2 200 nových stromů každý měsíc. A v neposlední řadě čerpá energii pro výrobu kompletně ze slunce.

Zrychlující tempo realizovaných dřevostaveb odráží rostoucí popularitu dřevostaveb mezi architekty a projektanty.

Klíčem k ní je zjednodušení samotného projektování staveb ze dřeva a usnadnění řešení problematiky akustiky, tepelné techniky, požární
problematiky i statiky.

Nema Akademie je platforma know-how a seminářů, která projektanty seznamuje s unikátním dřevostavebním systémem Nema a demonstruje, jak radikálně lze celý proces projektování dřevostaveb zjednodušit a na jediný klik převést zpracovaný projekt do automatizované výroby.

2020.svg
2020.svg
2020.svg
2020.svg
Image

Založení Nema
Akademie

20_left_green.svg
21_left.svg
20_left_green.svg
21_left.svg
20_left_green.svg
21_left.svg
2021.svg
Image

Revoluční foukaná
izolace

Bezkonkurenční tepelněizolační, protipožární i akustické vlastnosti. Bez chemických pojiv a lepidel.

To jsou jen jedny z mnoha výhod, jež zákazníkům přináší unikátní foukaná izolace, kterou Nema nově používá do všech svých dřevostavebních panelů.

V roce 2022 byla založena Nema Construction. Další firma z rodiny Nema, zaměřená primárně na výrobu a montáž velkých staveb a staticky náročných nebo atypických konstrukcí.

Srdcem firmy je tým zkušených odborníků na problematiku a výpočet statiky, která je u těchto realizací klíčová.

2022.svg
2022.svg
2022.svg
2022.svg
Image

Založení

Nema Construction

20_left_grey.svg
23_left.svg
20_left_grey.svg
23_left.svg
20_left_grey.svg
23_left.svg
2023.svg
2023.svg

Nema – Jakule

Otevření největší výrobní haly

Do roku 2023 vstoupila Nema otevřením již deváté a současně největší výrobní haly. Na 4 500 m2 výrobní plochy pracují dva nejmodernější CNC stroje Hundegger, na kterých dokážeme vyrobit i ty největší stavby ze dřeva.

Současně jsme v hale rozběhli linku na vlastní KVH a BSH. Je to další velký krok pro Nemu i celý trh dřevostaveb ve střední Evropě. Těšíme se na krásné a velkolepé projekty.

Nema
je připravena
na ESG

Nema
je připravena
na ESG

Problematika udržitelnosti a společenského dopadu je stále více v popředí zájmu firem, státu i široké veřejnosti. Zodpovědné chování ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik (známé jako ESG) se stává novou měrnou normou pro investory, obchodní partnery, spotřebitele i vládu. Nema naplňuje ESG ve všech aspektech celého výrobního procesu a úspěšně směřuje k CO2 neutralitě.

Rostoucí atraktivita dřevostaveb v segmentu budov občanské vybavenosti (školy, sportovní haly, zdravotní střediska apod.) a dalších velkých staveb (developerské projekty, bytové domy, velkokapacitní komerční stavby apod.) dala vzniknout divizi Nema Development.

Ta se specializuje na administrativní a technickou podporu, poradenství a následnou bezproblémovou realizaci velkých staveb pro komerční sféru, státní instituce a municipality.

Založení
Nema
Development

Založení
Nema
Development

Byla to nelehká, ale úžasná a inspirativní cesta. Velký dík patří našim zaměstnancům za jejich neutuchající energii a všem našim rodinám za vytrvalou podporu a trpělivost. Bez Vás všech bychom to nikdy nedokázali. Tak na další úspěšnou třicítku!

NEMA dnes:

0
střešních konstrukcí vyrobených každý rok
0
realizovaných RD i velkých komerčních nebo užitkových staveb ročně
0
realizovaných roubenek a srubů každý rok
0
dřeva zpracovaných každý den
0
nově vysazených stromků do české přírody každý měsíc
0
zaměstnanců – dřevosrdcařů
0
výrobních hal

NEMA zítra:

Lídr stavebnictví budoucnosti. S pevnými základy v nejmodernějších technologiích, 30letém know-how, neutuchajícím odhodlání a v neposlední řadě týmu srdcařů, které spojuje láska ke dřevu. Těšíme se na společnou, udržitelnou a velkolepou budoucnost.
Image

Máte zájem o NEMA produkty a řešení pro Vaši stavbu?

logo-nema

Nema se specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených pro montované dřevostavby. Díky bezkonkurenční kvalitě, jedinečnému servisu, technické podpoře i pružnosti je vyhledávaným dodavatelem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem.

Když dřevo, tak Nema.

Vedení firmy
Tomáš Nemrava
výkonný ředitel

nemrava.tomasremove@nema.cz

Chcete dřevostavbu na klíč?

Ve spolupráci se společností
Nema Dřevostavby s.r.o. dokážeme na klíč postavit jakoukoliv stavbu včetně staveb obecní nebo městské vybavenosti. Více informací
na www.nema-drevostavby.cz

eu
Člen Centra pasivního domu
Sídlo firmy
Nema, spol. s r.o.
Olešnice 107
373 31 Olešnice
IČ: 490 629 05
DIČ: CZ 490 629 05
Bankovní spojení: 7011642/0800
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 3389.
Kontaktní informace
Nema, spol. s r.o.
Jílovice 224
373 32 Jílovice

+420 605 243 042
www.nema.cz

poptavkaremove@nema.cz